Management of Information Systems - Aalborg Universitet

Management of Information Systems - Aalborg Universitet

Kursusgang 4 Designaktivitet 1 Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Identificering af behov Formulering af krav Interaktionsrum DIEB 4.1 Sidste kursusgang Interaktionsdesign User-centered design Fire centrale sprgsml Aktiviteter Udgangspunkt og resultat Participatory design Contextual design Teknikker til user-centered design

Udgangspunkt Identificer behov Etabler krav Analysedokument: HCI elementer Generer design Evaluer design Byg interaktiv version DIEB Resultat: Endeligt produkt 4.2 Opgaver DIEB Lav stakeholder-analyse for systemet i jeres projekt. Lg primrt vgt p de primre og sekundre stakeholders. Integrer dette under beskrivelsen af anvendelsesomrdet i jeres systemdefinition

(A'et i BATOFF). Lav en persona for en typisk bruger i jeres projekt. Personaen br indeholde flgende ting: navn, uddannelse, profession (job eller funktion), ml (goals), de aktiviteter han/hun kommer til at udfre ved hjlp af systemet, forventet interaktion med jeres system, fortrolighed med computere, historie/erfaringer med andre systemer, prferencer i forhold til andre systemer (som kan vre af betydning i forhold til jeres system), personlige informationer/baggrund osv. (se eksemplet p slide 3.16 og 3.17). I m gerne hnge personaen op. G tilbage til den tabel med ml for interaktionsdesignet (slide 1.20), som I arbejdede med som opgave 1 anden kursusgang. Overvej, om jeres prioriteringer af mlene er fornuftige i forhold til den persona, I nu har beskrevet. Check, at I har forstet, hvad der skal indg i analysedokumentet om brugergrnsefladen. 4.3 Kursusgang 4 Oversigt: Identificering af behov Udgangspunkt Hvad er "behov" Interview Identificer behov Etabler krav Formulering af krav

Interaktionsrum Generer design Evaluer design Byg interaktiv version DIEB Resultat: Endeligt produkt 4.4 Hvad er behov? Kan vi ikke bare sprge brugerne hvad de vil have? Kan vi ikke bare observere den aktivitet, som systemet skal understtte? nej, for Brugerne kan ofte ikke udtrykke hvad de vil have Eksempel: var det frste tekstbehandlingssystem "bare" en computer-baseret skrivemaskine

Tit har vi ikke adgang til brugerne Eksempel: en ny type mobiltelefon Et system understtter ikke altid en eksisterende aktivitet Eksempel: regneark, mobiltelefon, PDA Balance: Tradition Nyskabelse DIEB 4.5 Interviewteknikker Interview: Teknik til indsamling af viden om brugeres behov i relation til et system Ustruktureret: intervieweren stiller de sprgsml, som forekommer relevante ud fra interviewpersonens svar Styrke: relevans og fleksibilitet Struktureret: Intervieweren har en liste med forberedte sprgsml, som stilles uafhngigt af interviewpersonens svar Styrke: systematik og komplethed Top-down eller Bottom-up DIEB

I projektarbejdet: Fokuser p primre stakeholders Udvlg s vidt muligt 2-3 kommende brugere Forbered nogle sprgsml p forhnd (struktureret) men vr ben over for ting I ikke har overvejet (ustruktureret) 2-3 medlemmer af gruppen laver interviewet 1 medlem er interviewer Denne person stiller de forberedte sprgsml og noterer undervejs ideer til yderligere sprgsml 2 medlemmer tager notater De stiller supplerende sprgsml til sidst Interviewpersonen orienteres fra starten om dette forlb 4.6 Sprgsml til interview

F overblik over helheden af arbejdsprocesser i anvendelsesomrdet "Kan du fortlle hvad hele virksomheden laver" F indblik i anvendelsesomrdets struktur, for eksempel afdelinger, ansvarsomrder, grupper og lignende "Hvilke afdelinger eller ansvarsomrder findes der i virksomheden" F interviewpersonen lokaliseret "Hvilken afdeling/ansvarsomrde/gruppe er du i" F indblik i sammenhnge med andre dele "Hvilke andre afdelinger arbejder du mest sammen med" n w o D p o T F en detaljeret forstelse af den arbejdsproces, interviewpersonen udfrer "Hvad er dine arbejdsopgaver" "Kan du beskrive hvordan du udfrer hver af dem" Forsg frst at forst standardforlbet i den enkelte arbejdsopgave og g frst derefter ind p afvigelser og undtagelser DIEB m o t t Bo Up 4.7

Cultural Probes Pakke med Anvendes af typiske brugere i en periode for at skabe ideer til systemer (krav) Udviklerne indsamler og fortolker data Kvalitative data Camera Optager Notesbog Objekter Undgr problemerne med observation DIEB Kilde: Dix et al. 4.8

Kursusgang 4 Oversigt: Identificering af behov Udgangspunkt Formulering af krav Grundbegreb Scenarier Brugsmnstre Identificer behov Etabler krav Generer design Evaluer design Interaktionsrum Byg interaktiv version DIEB Resultat: Endeligt produkt

4.9 Formulering af krav Krav: et udsagn om om et ptnkt produkt, som specificerer, hvad det skal gre eller hvordan det skal performe Dilemma: Lsning: Vi samler information og formulerer krav gradvist 1. trin er at afgrnse: 2. trin er at prcisere OOA&D: systemdefinition (1) og analysedokument (2) P den ene side vil vi gerne forsge at indsamle meget information, fr vi nedskriver detaljerede krav til systemet P den anden side kan vi kun indsamle information, hvis vi har et relevanskriterium (s vi ved, hvad vi skal kigge efter) hvem er brugerne: personas hvilke aktiviteter skal systemet understtte: scenarier hvordan skal brugerne anvende systemet i disse aktiviteter: brugsmnstre

DIEB 4.10 Personas og scenarier: Kilde Alan Cooper and Paul Saffo. The Inmates are Running the Asylum. Simon and Schuster. 1999. Grundide: at "tvinge" designere til at tnke p brugerne og deres aktiviteter, nr de specificerer krav (s kravene ikke kun bliver tekniske) Hvorfor er det ndvendigt? DIEB 4.11 - fordi systemudviklere ofte ikke forstr brugerne og deres aktiviteter Jeg har brug for hjlp til at udfylde min SU-ansgning Vi starter p Aalborg Universitets web-sted: Vi finder aldrig den ndvendige hjlp; kun samlinger af regler og

bestemmelser DIEB 4.12 Scenarier Et scenarium er en beskrivelse af en menneskelig aktivitet. Den omfatter ikke ndvendigvis brug af teknologi Scenarier skal indfange den virkelige kontekst for brugen af systemet (problemomrde og anvendelsesomrde) Tommelfingerregler: Tnk p scenarierne som en "proces", der udfres af en persona

Fokuser p det daglige arbejde Lg vgt p bredde frem for dybde Beskriver trin for trin men overordnet hvad brugeren gr DIEB 4.13 Scenarier: Eksempel Brugeren indtaster navnene p alle mdedeltagere sammen med begrnsninger ssom mdets varighed, omtrentligt tidspunkt og stedet hvor det skal foreg. Systemet checker s i forhold til de individuelle kalendere og den centrale afdelingskalender. Brugeren prsenteres for en serie af mulige datoer, hvor alle er tilgngelige p samme tid. Derefter kan mdetidspunktet vlges, og det skrives ind i deltagernes individuelle kalendere. Dog vil nogle personer nske at blive spurgt, fr tidspunktet lgges fast. Systemet kunne mske automatisk sende dem en email, hvor de bedes om at bekrfte aftalen, fr den lgges fast. (PRS 1, p. 224) DIEB 4.14 Brugsmnstre I mange r var beskrivelse af behov baseret p en analyse

af eksisterende arbejdsgange, som skulle automatiseres Eksempel: SA/SD Brugsmnstre blev "opfundet" som et redskab til at beskrive brugen af systemer, hvor der ikke var et eksisterende manuelt system Ivar Jacobson: OOSE (1992) Arbejdede for Ericsson med udvikling af software til apparater DIEB 4.15 Brugsmnstre til interaktionsdesign I OOA&D laves der to slags beskrivelser af brugsmnstre: Brugsmnsterspecifikation Tilstandsdiagram for et brugsmnster

I SAD-kurset lrer I at lave brugsmnstre (kapitel 6) De specificerer krav til brugen af systemet I DIEB-kurset skal vi bruge dem som grundlag for design af brugergrnsefladen DIEB 4.16 Essential Use Case Indeholder det samme som et brugsmnster Adskiller aktr(er) og system DIEB 4.17 Dekomponering af opgaver: Hierarkisk opgaveanalyse

Klassisk teknik til detaljeret analyse af en arbejdsopgave Fokus p handling gennem begrebet opgave (task) En opgave deles op i mindre (del)opgaver i en hierarkisk struktur Kaldes Hierarchical Task Analysis (HTA) Delopgaverne p et niveau udfres i sekvens En plan beskriver strukturen i udfrelsen p et givet niveau Planen kan benytte forskellige kontrolstrukturer DIEB

A E B C F G D 4.18 Eksempel: Telavning (figur 15.4 i Dix) Kontrolstrukturer: DIEB sekvens: plan 3 venter: plan 0 og plan 1 repetition (cycles): plan 5

parallelitet: task 1 og task 2 valgfrihed (discretionary): rum kan stvsuges i valgfri rkkeflge kombinering af flere kontrolstrukturer selektion (optional): plan 0 "if " 4.19 Eksempel: Kontanthvning Plan 0: Udfr 1-2 Hvis koden godkendes udfr 3 Plan 3: Gentag 3.1-3.2 indtil transaktion godkendes

Hvilke af handlingerne kan vi iagttage for en konkret bruger? Blade kontra indre knuder i tret DIEB 0. Hv kontanter 1. Indst kort i automaten 2. Indtast kode 3. Udfr hvning 3.1 Vlg belbsstrrelse 3.2 Godkend transaktion 4.20 Kursusgang 4 Oversigt:

Identificering af behov Formulering af krav Interaktionsrum DIEB Baseret p en artikel Eksempel Individuelle interaktionsrum 4.21 Eksempel: Communicator Vendsysselvrket Brndselsafdelingen Kommunikation: VHF, DECTtelefon, samtaleanlg Functionality: Functionality:communication communicationdevice. device. machine machinestate stateindication, indication,support supportfor for communication

communication Application ApplicationDomain: Domain:transport transportofofcoal coal around the power plant, preparation around the power plant, preparationand and mixing of coal, monitoring conveyer mixing of coal, monitoring conveyer belts, belts,problem problemsolving/prevention solving/preventioninin production line production line Conditions: Conditions:safety safetycritical, critical,noisy noisy environment, dusty conditions, environment, dusty conditions,aboveaboveand underground, employees

have and underground, employees havebasic basic ITITtraining/knowledge training/knowledge Technology: Technology:pocket pocketPC, PC,Microsoft Microsoftvisual visual studio studio2003 2003.Net, .Net,WLAN WLAN Objects: Objects:employees, employees,mobile mobileunit, unit,conveyer conveyer belts, magnet, screener, grinder, control belts, magnet, screener, grinder, control room roomcomputers computers Responsibility: Responsibility:context-aware context-awaremobile mobile communication support system communication support system

(CAMCoSS), (CAMCoSS),monitoring monitoringproduction productionline line state, facilitate cooperation and state, facilitate cooperation and communication, communication,communication communicationininnoisy noisy environments environments DIEB 4.22 Interaktionsrum og opgaver Et interaktionsrum er en klasse, der senere bliver et element i brugergrnsefladen Eksempler p interaktionsrum: Vindue Menu Panel

Interaktionsrum knyttes til opgaver (task) En opgave er en klasse, der reprsenterer en brugeraktivitet, der understttes af systemet Et interaktionsrum er en del af brugergrnsefladen, hvori der foregr en form for interaktion Ideen med interaktionsrum er at brugergrnsefladen frst designes p et abstrakt niveau, fr vi begynder p den konkrete udformning Typisk: Top-down / Bottom-up Dette: Middle-out DIEB 4.23 Udgangspunkt: Brugsmnstre Den samlede mngde af brugsmnstre er beskrevet enten i en aktrtabel eller med et brugsmnsterdiagram

Disse beskrivelser giver overblik over den samlede mngde af brugsmnstre For hvert af disse, skal vi modellere individuelle interaktionsrum DIEB 4.24 Individuelle interaktionsrum Udarbejdelse af en model af individuelle interaktionsrum Gr brugsmnsteret s linert som muligt Modellen bestr af interaktionsrums-objekter

Der er en model af individuelle interaktionsrum for hvert brugsmnster For hver "interaktion" mellem bruger og system indfres et interaktionsrum Hver model beskriver en mulig brugergrnseflade, som understtter et bestemt brugsmnster Vi tager udgangspunkt i et tilstandsdiagram for brugsmnsteret DIEB 4.25 Eksempel Kontanthvning indst kort Kort indsat indtast kode afslag

Identi ceret kode godkendt fortryd Belb godkendt Kontrolleret godkend belb vlg belb godkend ikke belb DIEB udbetaling Belb valgt 4.26 Relatering til opgaver Hvert af de individuelle interaktionsrum relateres derefter til opgaver En opgave er den aktivitet, som brugeren udfrer under anvendelsen af systemet

DIEB 4.27 Opdatering af brugsmnstrene Opgaverne kan vre en hjlp til strukturering af brugsmnstrene En opgave vil typisk sammenfatte et antal aktiviteter i brugsmnsteret indst kort Kort indsat indtast kode afslag Identi ceret kode godkendt Kan indtegnes i brugsmnsteret som hierarkiske tilstande P denne mde kommer brugsmnsteret til direkte at beskrive dialoggangen i brugen af systemet

DIEB godkend belb vlg belb Opgave: identificer bruger godkend ikke belb udbetaling Belb godkendt Kontrolleret Eksempel: fortryd Belb valgt Check Checkom omdet dethnger hnger sammen sammen 4.28 Samlet model af interaktionsrum

Ud fra de individuelle modeller af interaktionsrum laves en samlet model Frste udkast fs ved at stte de individuelle modeller sammen Derefter gennemgs interaktionsrum og opgaver systematisk for at finde flere forekomster af den samme klasse Et interaktionsrum kan vre relateret til flere opgaver og en opgave kan vre relateret til flere interaktionsrum Eksempel for feltarbejderen p kraftvrket DIEB 4.29 Metode (1) For hvert brugsmnster udfres disse fire trin: 1. Gr brugsmnsteret linert, s det afspejler det normale forlb 2. Definer og navngiv et interaktionsrum for hver interaktion (tilstandsovergang) i brugsmnsteret

3. Definer opgaver og relater dem til interaktionsrummene 4. Opdater brugsmnsteret, s det afspejler opgaverne (som hierarkiske tilstande) og dermed dialoggangen DIEB 4.30 Opsummering og nste gang Aktivitet 1: Interaktionsrum: Identificering af behov Formulering af krav Begrebet interaktionsrum Teknikker til identifikation af interkationsrum Nste gang: Aktivitet 2: Generer design Aktivitet 3: Byg interaktiv version DIEB 4.31

Recently Viewed Presentations

 • Question - IYPT Archive

  Question - IYPT Archive

  Question. Two magnets are arranged on top of each other such that one of them is fixed and the other one can move vertically. Investigate oscillations of the magnet. For simplicity, ... Dissipative force. Determined it quantitatively. Friction on the...
 • The streak of light in the photograph above

  The streak of light in the photograph above

  The apparent movement of the sky led early astronomers to believe that Earth was at the center of the universe. Later astronomers discovered that Earth and the other planets orbit the Sun. The timeline on pages 72-75 introduces some of...
 • Inter and intra day variability of the ... - zoology.ubc.ca

  Inter and intra day variability of the ... - zoology.ubc.ca

  3. Beall CM, Strohl KP, Blangero J, Williams-Blangero S, Almasy LA, Decker MJ, Worthman CM, Goldstein MC, Vargas E, Villena M, Soria R, Alarcon AM, Gonzales C (1997) Ventilation and hypoxic ventilatory response of Tibetan and Aymara high altitude natives....
 • Locating and Reviewing Related Literature

  Locating and Reviewing Related Literature

  Locating and Reviewing Related Literature ... Identify Database and Access Software Identify the keyword descriptors using the ERIC Thesaurus PsycINFO database For psychological research consult the Thesaurus of Psychological Index Terms available in most libraries or through the American ...
 • How to use your INTERACTIVE SCIENCE NOTEBOOK

  How to use your INTERACTIVE SCIENCE NOTEBOOK

  An interactive science notebook (ISN) is your own personalized DIARY of science learning. It is a portfolio of your work in ONE convenient spot. This is . great for studying for upcoming quizzes & tests. It is a great ....
 • Federal Funding Changes Karen Hicks Director of Project

  Federal Funding Changes Karen Hicks Director of Project

  You either stop work and attempt to receive more federal funds or you pay 100% Local. ... The project end date is defined based upon the phase and what is considered to be a reasonable amount of time to complete...
 • C-123 L'amour, où tout commence par des regards furtifs - Ggo

  C-123 L'amour, où tout commence par des regards furtifs - Ggo

  Annonce une couleur, Des incertitudes et des envies, Mais surtout apporte une plénitude . Nourrit par un désir. Deux êtres se croisent . Et s'embrassent du regard, Leurs yeux effleurent leur bouche, L'air qu'ils respirent se mélange,
 • Style# 505BC Classic Beach Chair The perfect way

  Style# 505BC Classic Beach Chair The perfect way

  Style# 505BC - Classic Beach Chair. The perfect way to relax at the beach, park, or outdoor event. Backpack style beach chair with 3 position, adjustable incline. wood arm rests with cup holder. Large back pocket and hanging side pocket...